Trots att apoteken börjar registrera uttag av förskrivna läkemedel den första juli dröjer det innan förskrivarna får tillgång till informationen i registren. Apoteket har nämligen inte löst frågan om hur det ska gå till.
Carina Tellinger på Apoteket AB säger att framåt årsskiftet bör uppgifter kunna hämtas via en webblösning. Man arbetar dock på att hitta ett gränssnitt för tillgänglighet i de elektroniska journalsystem som används runtom i landet.
Registreringen sker utan att kunden/ patienten tillfrågas. För att förskrivare så småningom ska få tillgång till uppgifterna krävs däremot ett uttryckligt medgivande från patienten.
Patienterna som finns registrerade i förteckningen ska emellertid omedelbart kunna ta del av sina egna uppgifter eftersom listorna sorterar under Personuppgiftslagen, populärt kallad Pul. LT