En vårdcentral för hemlösa ska inrättas i Göteborg. Primär- och tandvårdsstyrelsen har ställt sig positiv till att utveckla en sådan verksamhet.
Under våren har en tillfällig vårdcentral för hemlösa funnits på Hisingen men nu ska verksamheten permanentas på andra sidan älven. Tanken är en mindre organisation till att börja med; läkare 12 timmar i veckan, för att sedan anpassas till de behov som de hemlösa har.
I samma byggnad ska kommunen tillhandahålla tillnyktringsenhet och tillfälligt boende för hemlösa kvinnor och män. Enligt nyhetsbrevet Vårt Göteborg avser stadsdelschefen att också ansöka om så kallade Milton-pengar för att även kunna erbjuda psykiatriskt stöd för de hemlösa.LT