Av de 527 studenter som antagits till läkarutbildningen i Köpenhamn är 124 svenskar. Men många hoppar av redan under första året. Enligt beräkningar från danska Videnskabsministeriet fullföljer inte ens två tredjedelar av svenskarna sin danska läkarutbildning.
Solveig Boesen vid Videnskapsministeriet säger att strömhoppen av svenska läkarstudenter främst beror på att antagningsbeskeden i Sverige kommer senare än i Danmark, framförallt om man blir antagen som reserv. Alltså hinner svenskarna börja utbildningen i Danmark men avbryter ganska snabbt om de kommer in på läkarutbildningen i Sverige. Enligt Solveig Boesen går det dock oftast snabbt att fylla platserna med inhemska reservstudenter. Däremot menar hon att det kan vara ett politiskt problem.
–Vi har läkarbrist i Danmark. De som främst märker av den är de äldre, och det är en stor grupp. Missnöjespartiet Dansk Folkeparti fiskar röster på den här frågan bland de äldre väljarna.
Men Solveig Boesen poängterar att läkarbristen inte har att göra med de svenska läkarstudenterna. LT

Rätt om sport

Stefan Rykowski, öron,- näs,- och halsspecialist från Täby tävlade i klass C (45–55 år) då han nyligen vann bronsmedalj i tennis i World Medical and Health games i Spanien. Klass C hade omkring 20 deltagare.