I provinsen Sichuan i sydvästra Kina, pågår ett sjukdomsutbrott, med en förhållandevis hög dödlighet, orsakat av bakterien Streptococcus suis typ 2. Av 117 smittade personer har hittills 24 avlidit. Samtliga smittade har haft kontakt med gris.
Enligt Smittskyddsinstitutet finns flera oklarheter rörande utbrottet och de kinesiska myndigheternas rapportering. Bland annat passar symtombilden, framför allt den stora andelen patienter med inre blödningar, inte helt ihop med tidigare rapporter om S suis-infektioner. Dessutom finns frågetecken kring varför patogenen tycks vara antibiotikaresistent.
Enligt de kinesiska myndigheterna har SARS, fågelinfluensa och antrax uteslutits som diagnos.
Även om Smittskyddsinstitutet inte avråder svenskar från att resa till provinsen rekommenderas besökare att följa hur situationen utvecklas och att undvika kontakt med gris eller griskött. LT