I Texas, USA, tilldömdes nyligen en patient som skadats av cox 2-hämmaren Vioxx till skadestånd från tillverkaren Merck & Co. I Sverige finns en annan syn på ersättning för läkemedelsskador, genom att alla som fått ett läkemedel utskrivet på recept, eller köpt det på Apoteket, omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedelsförsäkringsföreningen uppger att man fått in 80 skadeanmälningar från patienter som anser sig ha fått skador av läkemedlet Vioxx. I 6 fall har patienten fått ersättning, i 52 fall har patienten fått avslag och i 22 fall pågår fortfarande utredning. LT