Känsliga patientuppgifter är inte tillräckligt skyddade i sjukvårdens IT-system, enligt Datainspektionen.
Landstingen har liten eller ingen kontroll alls av att obehöriga inte får tillgång till patientuppgifterna i de elektroniska patientjournaler som blir allt vanligare. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat hur personuppgifter behandlas på några sjukhus och vårdcentraler i sju landsting.
Att tillgängligheten till uppgifterna skiljer sig mellan landstingen beroende på tekniska och administrativa skillnader är inte heller acceptabelt. Det behövs en samsyn på nationell nivå. Integritetskyddet ska inte variera efter var någonstans patienten söker vård, anser Datainspektionen, som också kritiserar landstingen för att det är för lätt att ta del av skyddade personuppgifter.
Granskningen utfördes under 2004 och omfattade totalt tre vårdcentraler och nio sjukhus i landstingen Östergötland, Stockholm, Kronoberg, Jönköping, Västernorrland, Västerbotten och Kalmar och samt på Gotland.
Läs mer på webbplatsen:
http://www.datainspektionen.se (LT)