EU-kommissionens förslag till EU-förordning som ska stimulera utvecklingen av barnläkemedel har antagits av Europaparlamentet.
När läkemedelsprövningar görs på barngrupper kommer patenttiden för läkemedlet att förlängas med sex månader. En vetenskaplig kommitté, Pediatriska kommittén, inrättas senast sex månader efter att förordningen trätt i kraft.
För att bli gällande lag måste förordningen också godtas av ministerrådet. Den kommer då automatiskt att gälla i Sverige såsom svensk lag.
Antidepressiva läkemedel och medel mot astma, smärta, infektion och epilepsi är exempel på sådant som borde testas särskilt på barn, enligt professor Anders Rane, ordförande i European Society for Developmental, Perinatal and Paediatric Pharmacology, se LT nr 4/2005.