På fredag är det »European Researchers Night«. Tanken är att allmänheten i hela Europa ska få komma i kontakt med forskning och forskare genom utställningar, demonstrationer, debatter, vetenskapscaféer m m. Initiativet till forskarkvällen kommer från EU-kommissionen och vänder sig särskilt till ungdomar med budskapet »forskning är kul«. Samordare i Sverige är EU/FoU-rådet, se vidare http://www.eufou.se LT