Nätverket Strama har inte tagit ställning till hur allvarliga konsekvenserna av antibiotikaresistens kan bli i förhållande till HIV eller andra globala infektionssjukdomar i framtiden. Det påpekar Stramas ordförande Otto Cars apropå en artikel i förra numret av LT där han citeras. Uttalandet att antibiotikaresistens kan bli lika allvarligt som HIV är inte Otto Cars eget. Han refererade till en läkare i Asien som uttryckt sin oro inför framtiden på detta sätt.
Otto Cars poängterar att Strama inte ställer olika folkhälsohot mot varandra, utan att dessa bäst tacklas genom en ökad integrering och helhetssyn. LT