Det brittiska läkarförbundet, British Medical Association, har sammanställt den forskning som finns kring barn och läkemedel i en ny handbok som vänder sig till läkare och annan vårdpersonal. Boken täcker åldersspannet nyfödd till 18-åringar och är bl a tänkt att fungera som stöd vid förskrivning av läkemedel till barn. Handboken ska uppdateras varje år och finnas tillgänglig på Internet. Läs mer på http://www.bma.org.uk LT