En trailer innehållande en modern operationsavdelning är på turné i Sverige. Carema specialistvård, som står för satsningen, menar att mobila operationsavdelningar kan hjälpa landstingen att korta långa operationsköer. LT