Från den första september fokuserar Sahlgrenska sjukhuset på korttidsfrånvaron. Den som varit sjuk fyra gånger under ett år måste vid femte tillfället ha läkarintyg redan från första sjukdagen. Läkarföreningen säger att det visserligen är positivt att arbetsgivaren engagerar sig i personalens hälsa men undrar vem som ska skriva alla intygen.
– Jag tror inte att man kan förvänta sig att distriktsläkarna bistår med förstadagsintygen, det måste man från arbetsgivarens håll se till att det finns resurser till på sjukhuset, säger Anders Nilsson, läkarföreningens ombud på sjukhuset.