Socialstyrelsen startar nya webbsidor om patientsäkerhet. Sidorna är en utbyggnad av Riskronden och innehåller medicinsk information om risker, vägledning och råd om förbättrad säkerhet i vården. Dessutom ska fallstudier med analyser av händelser där patienter kommit till skada eller utsatts för risker i vården publiceras varje månad.
Se http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet LT