Musik och humor är hälsofrämjande, och det gör en kompositör, pianist och revyartist som Povel Ramel till en värdig hedersdoktor i folkhälsovetenskap. Det anser Nordiska högskolan i folkhälsovetenskap i Göteborg, som den 26 augusti promoverade Povel Ramel till hedersdoktor. I motiveringen skriver rektor Lars Gernerud bland annat att »Povel Ramel väver humor, musik och framförande till en oslagbar tilltalande helhet«.
Dessutom promoverades den danske professorn Halfdan Mahler, chef för WHO 1973–1988, och den schweiziska professorn Ilona Kickbusch, känd för bland annat sitt arbete för global hälsa, till hedersdoktorer vid Nordiska högskolan i folkhälsovetenskap. LT