EU ger 30 miljoner kronor i stöd till forskning om den ovanliga och ärftliga sjukdomen APS 1 (autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1). Forskningen leds från Uppsala universitet men i projektet ingår forskare från andra delar av Europa, Australien och Hong Kong. Projektet ska utveckla bättre diagnostik och behandling men också att ge ny kunskap om andra autoimmuna sjukdomar. LT