Sjukvårdsanställdas kontakter med medicintekniska företag ska styras av ett nytt etikavtal från och med årsskiftet.
Precis som sjukvårdens kontakter med läkemedelsindustrin regleras i ett etikavtal kommer nu ett motsvarande avtal för kontakter med medicintekniska företag.
Avtalet har tecknats mellan Sjukvårdens leverantörsförening och Svensk instrument- och diagnostikaförening, Sindif, å ena sidan och Sveriges Kommuner och Landsting å den andra. Det gäller därmed endast de läkare som är verksamma i den offentliga hälso- och sjukvården.
Information och utbildning som ges av företagen ska förankras hos arbetsgivaren. Utbildningen ska ske i grupp och helst på arbetsplatsen. Företag får inte göra oanmälda besök.
Avtalet lägger huvudansvaret för kostnader för fortbildning på arbetsgivaren. Företag får som mest bidra med konferensavgiften samt hälften av kostnaderna för resa, kost och logi. Sprit eller sociala aktiviteter får inte erbjudas. Avtalet, som även reglerar sponsring, stipendier och uppdrag för den medicintekniska industrin, träder i kraft den 1 januari 2006 och kan läsas på webbplatsen http://www.skl.se. LT