Alla medborgare i EU har rätt att arbeta i alla EU-länder. Läkare och en del andra yrken med legitimation eller auktorisering omfattas av så kallade sektorsdirektiv. Det innebär att medlemsländerna kommit överens om ett gemensamt regelverk för dessa yrken. Den som vill arbeta i ett annat land än där auktoriseringen utfärdades från början ska efter en formell ansökan om godkännande genast kunna börja utöva sitt yrke i det nya landet.
En förutsättning är att man uppfyller de krav som arbetsgivaren har rätt att ställa inför anställning, till exempel språkkunskaper. En del yrken som i Sverige inte kräver någon formell auktorisering, till exempel arkitekt, kan kräva auktorisering i det land man flyttar till.
EU-läkare som inte har svensk legitimation men som vill arbeta i Sverige vänder sig till Socialstyrelsen för att bli legitimerade. Fortfarande krävs lite extra intyg om läkaren kommer från ett av de nya medlemsländerna, i synnerhet de stater som tidigare tillhört andra länders territorier, till exempel baltstaterna.
För att vistas längre än tre månader i ett annat EU-land krävs dessutom uppehållstillstånd. Om anställningen är längre än ett år gäller uppehållstillståndet i fem år, annars får man uppehållstillstånd så länge som anställningen varar.
Den fria rörligheten gäller även för Efta-länderna, det vill säga Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. LT