Förhandlingsdirektören i Den norske lægeforening, Øyvind Sæbø, slutade nyligen sin anställning och sitt förtroendeuppdrag för paraplyorganisationen Akademikerne Helse med omedelbar verkan.
Enligt Legeforeningen hade han i maj i år tillsammans med dåvarande ordföranden i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, som avgick sista augusti, tecknat skriftliga överenskommelser med arbetsgivarföreningen Navo i strid med förhandlingsprinciper som Legeforeningens centralstyrelse beslutat om.
– Avsikten var att komma vidare i förhandlingarna. Eftersom det råder oenighet om ifall detta var en acceptabel väg att nå framgång har vi kommit överens om att jag ska avgå, säger Øyvind Sæbø.
Överenskommelserna ingicks den 12 maj. Men innehållet hölls hemligt. Den 9 september fick centralstyrelsen och den nya ordföranden Torunn Janbu kännedom om avtalen via arbetsgivarparten. Några dagar senare avgick förhandlingsdirektören. Legeforeningen hävdar att de aktuella överenskommelserna inte gäller. Avtalsrörelsen, som gäller norska sjukhusläkare och andra akademikergrupper vid sjukhusen, är ännu inte avslutad.
Läs mer: www.legeforeningen.no Läs även kommentar av Hans Kristian Bakke på: www.dagensmedisin.no LT