Jan Schöldström, chef för Läkarförbundets förhandlingsavdelning, har avlidit efter en tids sjukdom.
Han hade vid sin bortgång varit anställd på förbundet i närmare 30 år och under många år varit förbundets chefsjurist och avdelningschef.
Jan Schöldström var en nyckelperson i förbundets juridiska arbeteoch förhandlingsverksamhet. Förutom internt stöd till kansliorganisationen företrädde han också enskilda medlemmar i arbetsrättsliga och andra juridiska ärenden. LT