När Storbritannien i slutet på 1900-talet minskade storleken på förpackningarna med analgetika så minskade också antalet självmord med överdosering av paracetamol.
I september 1998 trädde en ny lag i kraft i Storbritannien. Den innebär begränsning i storleken på förpackningar med paracetamol och salicylater som säljs receptfritt både på apotek och i andra butiker. Förpackningar som säljs på apotek får endast innehålla 32 tabletter och de som säljs i andra butiker får endast innehålla 16 tabletter. Syftet var att minska hushållens lager av analgetika och därmed också risken för överdosering.
I en studie som presenterades på bmj.com den 29 oktober 2004 visade författarna Keith Hawton, Sue Simkin med flera att dödsfallen efter överdosering med enbart paracetamol minskade med 29 procent året efter, en minskning som kvarstod ytterligare två år. Stora överdoser av paracetamol där patienten överlevde minskade med 20 procent andra och tredje året efter lagändringen. Överdoser av ibuprofen, som inte omfattades av lagen om minskade förpackningsstorlekar, ökade däremot åren efter lagändringen. De få dödsfall där ibuprofen hade överdoserats inkluderade dock även intag av andra preparat.
Läs mer på www.bmj.com sök på legislation.