Professor Anders Hallberg föreslås bli ny rektor vid Uppsala universitet från och med 1 juli 2006. Anders Hallberg är professor i läkemedelskemi och dekanus vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Beslutet om rektorstjänsten fattas av regerigen vid årsskiftet. LT