I Uppsala kommun uppmanas sedan första oktober konsumenterna själva att rapportera misstänkta biverkningar från läkemedel och naturläkemedel. Det är Läkemedelsverket som står bakom projektet, som också är ett samarbete med apoteken i Uppsala. Bakgrunden till projektet är Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att föreslå förbättringar i dagens system för biverkningsrapportering. Förhoppningen är att konsumenternas egna rapporter ska möjliggöra upptäckten av tidigare okända biverkningar, i synnerhet beträffande receptfria läkemedel och naturläkemedel.
Fram till förra veckan hade knappt 20 rapporter inkommit. De flesta gällde dock receptbelagda läkemedel och endast en handfull receptfria läkemedel. Naturläkemedel förekommer hittills endast i rapporternas uppgifter om huruvida anmälaren också använder andra läkemedel/naturläkemedel än det som rapporten gäller.
Projektet ska pågå till dess att tillräckligt många rapporter inkommit för att kunna utvärderas. Om projektet innebär ny och kompletterande information om misstänkta biverkningar kan verksamheten permanentas. LT