EU-kommissionen avsätter 30 miljoner euro för att bistå de länder i Asien som drabbats av fågelinfluensan i deras strategier mot en spridning. Syftet är att minska risken för en pandemi genom att bekämpa sjukdomen vid källan. LT