Antalet dödsfall på sjukhusen i Jönköpings län ska minskas med 25 procent. Det är målet för en kampanj som nu sätter i gång i landstinget i Jönköping. Idag dör cirka 100 patienter i månaden på de tre sjukhusen i länet, om ett och ett halvt år ska de bara vara 75 varje månad.
Urban Jürgensen, projektledare för kampanjen säger i ett pressmeddelande att det handlar om undvikbara dödsfall och att målet inte är orimligt. Han säger också att antalet dödsfall är ett bra kvalitetsmått för hela sjukvårdsystemet eftersom det är lätt att mäta och inte handlar om enstaka klinker eller vårdcentraler. LT