Johan Berglund, tidigare ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, lämnar styrelsen. Han lämnade nyligen ordförandeposten på grund av åtalet mot honom, se LT 47/2005, men satt kvar i styrelsen. Nu har han på styrelsens uppmaning helt lämnat styrelsen. Orsaken är nya uppgifter som kommit till styrelsens kännedom och som påverkar styrelsens förtroende för Berglund. LT