Av de läkare som tog sin examen under läsåret 2001/2002 var 94 procent etablerade på arbetsmarkanden 2003. Det framkommer av en rapport som Högskoleverket presenterade i förra veckan.
Tillsammans med bland annat sjuksköterskor, veterinärer logopeder, specialpedagoger och optiker (92, 94, 95, 98 respektive 98 procent etablerade året efter examen) utgör läkarna den grupp som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden efter examen. De med konstnärlig utbildning samt arkitekter och hippologer har det svårare. Av dem var endast 38, 57 respektive 53 etablerade året efter examen. För att räknas som etablerad krävs att den examinerade tjänade mer än 160000 kronor. LT