Det personalägda Brommageriatriken AB förlorade nyligen sitt landstingsuppdrag att driva specialiserad äldre- och hemsjukvård i Bromma utanför Stockholm.
Upphandlingsbeslutet har väckt protester och en namninsamling har lämnats till vårdminister Ylva Johansson.
Uppdraget som är värt omkring 250 miljoner kronor årligen i fyra år gick istället till Stiftelsen Stockholms sjukhem som lämnat ett lägre anbud.
Brommageriatriken har överklagat upphandlingen till länsrätten och yrkar att upphandlingen görs om. Brommageriatriken hävdar att anbudet från Stockholms sjukhem inte uppfyller de nödvändiga »skall-kraven« samt ifrågasätter om den konsult som gjort kvalitetsutvärderingen åt landstinget var oberoende i förhållande till alla anbudsgivare. Länsrätten har i väntan på avgörande beslutat att upphandlingen inte får avslutas.
Brommageriatriken, som ligger i före detta Beckomberga sjukhus utanför Stockholm, har 400 anställda, 124 slutenvårdsplatser, 100 platser i specialiserad hemsjukvård och 100 platser för öppenvårdsrehabilitering. LT