Bokningstjänsten Läkartid.nu ( http://www.lakartid.nu )är en Internetbaserad tidbok öppen för patienter som söker läkare och andra vårdgivare. De läkare och sjukvårdsenheter som är anslutna till Läkartid.nu kan lägga ut lediga tider på nätet manuellt eller genom att koppla sina bokningssystem till Läkartid.nu. Trots att man nu erbjudit tjänsten gratis till den landstingsfinansierade primärvården i storstäderna har ingen ännu nappat.
I Göteborg är några privatläkare, både helprivata och avtalsläkare, samt till exempel Cityakuten anslutna till bokningstjänsten. Fredrik Berne, ST-läkare i kirurgi och en av grundarna till Läkartid.nu förstår inte trögheten i landstingen men säger att det verkar som om de privata vårdenheterna är mer öppna för vårdutveckling, och att en förklaring kan vara att den privata vården inte har lika många beslutsnivåer. LT