En kvinna på Väddö har fått sin utmattningsdepression klassad som arbetsskada och har därmed rätt till livränta. Försäkringskassan nekade kvinnan ersättning då försäkringsläkaren inte accepterade diagnosen. Patienten överklagade och har nu fått rätt i såväl Läns- som Kammarrätten. Försäkringskasssan har ännu inte tagit ställning till om man ska överklaga beslutet. LT