Det är viktigt att mäta vårdens produktivitet, säger Sveriges Kommuner och Landsting, men svårt. Relevanta mått och uppgifter om kvalitet saknas i stor utsträckning. I en rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting diskutera problemet och bringa en aning ljus i frågan.
Offentlig verksamhet är personalintensiv. Att landstingspersonalens genomsnittliga utbildning och erfarenhet har ökat de senaste tio åren borde rimligen ha ökat landstingens produktivitet. Men det kan man inte säkert veta, eftersom det inte finns något mått på den offentliga produktionens storlek. De faktiska kostnaderna för produktionen som traditionellt använts är ett dåligt mått, enligt rapporten.
Läs rapporten Analysrapporten. November 2005– produktivitet på andra villkor på www.skl.se LT