Ann Fridner, projektledare för Houpe -studien av läkares hälsa, arbetsmiljö och jämställdhet på Karolinska Universitetssjukhuset, har fått 1,6-miljonerklubbens vetenskapspris.
Hon får priset »för sin forskning fokuserad på jämställdhet mellan manliga och kvinnliga läkare samt forskare i Sverige och i Europa. En forskning som belyser viktiga frågeställningar och som kommer vara ett betydelsefullt redskap i debatten«, enligt motiveringen.
1,6-miljonerklubben vill bland annat öka läkares kunskap om kvinnors hälsofrågor, se http://www.1.6miljonerklubben.com . LT