Dagens psykiatriundervisning är inte anpassad till verklighetens krav, enligt psykiatrisamordnare Anders Milton. Till exempel erbjuds inte undervisning i kognitiv beteendeterapi på många av utbildningsorterna.
Bristerna i undervisningen orsakar onödigt lidande för patienterna, enligt Milton. Vetenskapligt beprövade metoder tas inte till vara. Patienter får vänta för länge på behandling, får fel behandling eller fel diagnos.
Ett annat problem är svårigheten att rekrytera nya specialister i psykiatri. Bristen är »alarmerande« enligt Maria Holstad, sekreterare i Svensk förening för medicinsk undervisning, som ledde en paneldebatt på riksstämman. LT