Dokumentera smärtan från början! Det är uppmaning till akutmottagningar och primärvård från Läkaresällskapets medicinska expertgrupp på Whiplashrelaterade skador (WAD).
Rehabiliteringsläkare Gunilla Brodda Jansen, som ingår i gruppen, säger att det ofta inte finns någon dokumentation alls om patientens skattning av smärta eller en bedömning av WAD-graden i journaler från patientens första vårdkontakt efter olyckan som ledde till skadan. Detta försvårar den fortsätta handläggningen eftersom de tidiga insatserna är väsentliga för patientens möjlighet till normalisering.
– Ett tidigt strukturerat omhändertagande kan förbättra prognosen, säger Gunilla Brodda Jansen.
Gruppen, med representanter från såväl neurologi, ortopedi, anestesi som flera andra discipliner har arbetat på uppdrag av Whiplashkommissionen, som i sin tur är ett initiativ från försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa. I våras kom gruppen med konsensusdokumentet »Diagnostik och tidigt omhändertagande av Whiplashskador«. Hela dokumentet finns att läsa på www.whiplashkommissionen.org LT