Under Riksstämmans sista dag delade Svenska läkaresällskapet tillsammans med sin kandidatförening ut priser.
Sebastian Thams, läkarstudent i Stockholm, fick 10 000 kronor för sin artikel »A role for MHC class I molecules in synaptic plasticity and regeneration of neurons after axotomy«, som publicerades i Proc Natl Acad Sci U S A, Dec 2004.
David Bäckström och Carl Eriksson, läkarstudenter i Umeå, fick dela på 7 000 kronor för sitt vetenskapliga projektarbete »Development of a biosynthetic conduit for surgical repair of the injured spinal cord«.Fr vänster: Läkarstudenterna David Bäckström, Carl Eriksson och Sebastian Thams.