Samhällets kostrekommendationer fokuserar på att motverka övervikt och hjärt–kärlsjukdom genom ett minskat kaloriintag, ökad konsumtion av frukt och grönt samt fet fisk. Dessa rekommendationer passar inte för äldre människor.
– Måttlig övervikt hos äldre är bra, säger Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet.
Han menar att kostbudskapet måste differentieras för olika grupper och att det ligger ett problem i att de som är mest mottagliga för råd – de som blivit gamla och kloka – minst behöver dem, eftersom de är anpassade för yngre friska individer. Dessa å sin sida har mycket svårt att ta till sig råd om ändrad livsföring. LT