Samhället, läkarna och den medicinska forskningen fokuserar för ensidigt på riskfaktorer, enligt Gösta Eliasson, en av cheferna för Familjemedicinska institutet, Fammi. Att ensidigt leva därefter kan beröva människor glädjen, friheten och tilliten till den egna kroppen. Sjukvården borde också ta fasta på individernas friskfaktorer och hjälpa människor att bättre utnyttja dem, anser han.
– Det är dags att vi frågar oss vad vi egentligen håller på med, sa Gösta Eliasson apropå det symposium som han var moderator för och som bar rubriken »Hälsa – samhällets ansvar eller individens frihet?«. LT