Samer, asylsökande och psykiskt sjuka får inte den vård de har rätt till. Kritiken levereras av FNs särskilda rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, som nyligen avslutat tio dagars studier i Sverige. FN-rapportören är också bekymrad över hur de så kallade apatiska barnen behandlas.
Sveriges sjukvård må höra till den bästa i världen men det finns ingen anledning till självbelåtenhet, slår FN-rapportören fast. Sedan han lämnat sina preliminära synpunkter ska han fördjupa sig i sitt inhämtade material för att senare i år komma med en rapport till FN:s kommission för mänskliga rättigheter. LT