Som första läkarutbildning i Sverige ändrar Läkarprogrammet vid Umeå universitet urvalsprincipen för sökande som konkurrerar i betygskvotgruppen. Istället för lottning ska resultat på högskoleprovet användas som skiljekriterium bland alla de som har 20,0 i betyg.
Under förutsättning att Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från rektor och universitetets Antagningsråd införs nyordningen från och med antagningen till höstterminen 2006. LT