Maj-Len Sundin är ny VD för antroposofiska Vidarkliniken i Järna från den 1 januari 2006.
Hon har senast varit sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med tidigare samma befattning på Aker Universitetssjukhus i Oslo. LT