Antalet ST-läkartjänster i Stockholms läns landsting ska öka med 11 procent under 2006, från 360 till 400. Närsjukvården ska utvecklas och behovet av specialister i allmänmedicin är stort, meddelar landstinget.
– Det är bra, men det är svårt att säga om det är tillräckligt, säger Caroline Asplund, Stockholms läkarförening.