Förra veckan sa Riksdagens socialutskott ja till regeringsförslaget att införa legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer.
Utskottet vill också att regeringen ska snabbutreda frågan om legitimationer för cytodiagnostiker.