Hovrätten för Västra Sverige har fastställt den tingrättsdom, se LT nr 28–29/05, som fällde professor Christopher Gillberg och rektorn för Göteborgs universitet, Gunnar Svedberg, för tjänstefel. De döms för att inte ha följt en tidigare kammarrättsdom som slog fast skyldigheten att lämna ut Gillbergs forskningsmaterial rörande ADHD/damp.