Regeringen föreslår att polisen i vissa fall ska få använda hemlig rumsavlyssning. I undantagsfall ska även läkarmottagningar kunna avlyssnas.
– Vi är helt emot att man buggar läkare i patient–läkarrelationen, för patienten omfattas av sekretess, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
I lagförslaget, som förra veckan lämnades på remiss till Lagrådet för granskning, är vissa platser helt undantagna från möjligheten till avlyssning. Det gäller advokatkontor, biktstolar och andra platser för själavård. Men på läkarmottagningar och massmedieredaktioner kan buggning undantagsvis komma i fråga.
Distinktionen är »märklig«, anser Eva Nilsson Bågenholm. I Dagens Nyheter den 10 februari motiverade justitieminister Thomas Bodström skillnaden med att det är svårare att kontrollera läkare än att kontrollera präster och advokater. Läkaren kan till exempel vara utbildad utomlands. »Okunnigt« och dessutom »fördomsfullt« mot utlandsutbildade läkare, tycker Eva Nilsson Bågenholm.
– Läkaryrket är ett legitimationsyrke. Då är man kontrollerad av staten. Det är vare sig advokater eller präster, säger hon.
Lagen föreslås gälla på prov i tre år från och med den 1 juli 2006.