Ett aggressivt fågelvirus har kommit till Sverige. Fågelinfluensa börjar som vanlig influensa och övergår i mycket svår lunginflammation med andnöd. Njure och lever kan påverkas. Även hjärninflammation har förekommit.
Är det något svenska läkare nu bör tänka på?
– Om man får in någon som exponerats för sjuka tamfåglar eller som tagit hand om smittade fåglar eller som varit i Sydostasien och har de här symtomen och om man tror att det rör sig om fågelinfluensa, så ska man kontakta infektionsklinik så att patienten kan skickas dit, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, SMI.
Är det bråttom då?
– Ja, de ska skickas dit omgående.
Det är infektionskliniken som ska ta influensaprovet. Provet skickas sedan till SMIs viruslaboratorium för analys. Behandlingen är en hög dos antivirala medel. SMI har redan vid ett par tillfällen under vintern tagit emot sådana prover för analys, men det har inte rört sig om H5N1.