Regeringen vill att det ska bli möjligt att begränsa kommunikationsmöjligheterna för patienter som vårdas med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård. Lagförslaget är tänkt att främst omfatta mobiltelefoni och Internet, men det kan också enligt vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson handla om fast telefoni och postala försändelser.
– Vården måste ha möjlighet att bryta ett destruktivt beteende hos patienter men också förhindra att andra utsätts för skada eller hot, säger hon.
Bakgrunden till förslaget är konkreta fall där patienter ur de aktuella patientgrupperna använt framförallt elektronisk kommunikation för brottslig verksamhet, t ex hota eller trakassera andra personer eller för att hantera barnpornografi. Men det har också varit fråga om patienter som drar på sig skulder via orimligt stora inköp.
Tanken är att en chefsöverläkare ska ha möjlighet att fatta beslut om att inskränka en patients tillgång till kommunikationstjänster om sådan bedöms försvåra eller direkt hindra behandlingen. Patienten ska kunna överklaga besluten, som gäller i två månader, till Länsrätten.
Det är psykiatrisamordnaren som ligger bakom förslaget som enligt Ylva Johansson fått positivt gehör bland många remissinstanser. Regeringen skickar nu förslaget till lagrådet och hoppas därefter kunna lägga en proposition inom kort. Redan den första juli 2006 vill regeringen att den nya lagen ska börja gälla.