Landstingens totala antal utförda knä- och höftledsoperationer ökade med runt 40 procent mellan år 1998 och 2004, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Utomlänspatienterna blev också fler, även om utomlänsoperationernas andel har minskat de två senaste åren, ett tecken på förbättrad tillgänglighet.
8 procent av alla knäoperationer, 5 procent av alla höftledsoperationer och 7 procent av alla starroperationer gjordes år 2004 i annat landsting.
Många knä- och höftpatienter kom från Västra Götaland och 65 procent av starrpatienterna kom från Region Skåne, Västra Götaland och Landstinget Gävleborg.
Många utomlänspatienter blev opererade i Region Skåne eller i Stockholm.