Distriktsläkarföreningen ska inventera i vilken mån det finns huvudskyddsombud inom primärvården samt verka för att sådana utses. Det var efter en motion från Per Nordlund, DLF Sydvästra Skåne, som beslutet fattades.
Per Nordlund är själv huvudskyddsombud för primärvården för Malmö läkarförenings räkning. Han uppmärksammade att det finns mycket att göra för skyddsombud i primärvården med spridda arbetsplatser och stora arbetsmiljöproblem och på vissa håll svagt fackligt engagemang.
– Huvudskyddsombudet kan utgöra ett stöd för de lokal skyddsombuden men kan också själv behöva stöd. Vi skulle behöva ett nätverk, sa Per Nordlund. Även det sista bifölls av fullmäktige.