En utredning föreslog i vintras att Högskolelagen behöver ändras för att möjliggöra kommersialisering av högskoleuppfinningar. Utredningen föreslår två alternativa vägar; ett som innebär att lärarundantaget avskaffas, ett som innebär att lärarundantaget behålls men med en anmälningsskyldighet till arbetsgivaren.
Läkarförbundet förordar det sistnämnda alternativet och poängterar i sitt remissvar att lärarundantaget varit mycket välfungerande, att den forskning som bedrivits vid de medicinska institutionerna lett till ett flertal medicinska landvinningar som kunnat kommersialiseras och utgjort förutsättningar för en stark svensk läkemedelsindustri.