Riksdagen ändrade förra veckan den svenska läkemedelslagstiftningen för att anpassa den till tre EU-direktiv. Bland annat ska kraven för att godkänna läkemedel för försäljning förenklas. Definitionen av vad som är läkemedel utvidgas också till att bland annat omfatta homeopatiska preparat.
I Läkemedelslagen införs en bestämmelse om att ett växtbaserat humanläkemedel som inte uppfyller kraven för att godkännas som läkemedel eller för att registreras som homeopatika efter ansökan skall registreras som traditionellt växtbaserat läkemedel, ett nytt begrepp i svensk rätt.
En annan nyhet är att även generiska läkemedel definieras i lagen: Läkemedel som har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser och samma läkemedelsform som ett annat läkemedel.
Det blir också förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten samt att alls marknadsföra läkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket får tillsyn över marknadsföringen, även TV-reklam för läkemedel.
Utöver ändring av Läkemedelslagen innebär beslutet ändringar i Patentlagen, Radio- och TV-lagen, lagen om handel med läkemedel m m samt lagen om läkemedelsförmåner m m. Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2006.