– Högskoleverket tycker inte att vi ska starta läkarutbildning. Vi behöver framförallt förstärka den biomedicinska kompetensen, säger Jens Schollin, prorektor vid Örebro universitet och professor i pediatrik.
I förra veckan kom Högskoleverkets beslut: Örebro Universitet saknar förutsättningar för att utfärda läkarexamen. I sitt yttrande skriver högskoleverket att visionerna inte beskrivs konkret och att det därför är svåra att ta ställning till. Dessutom saknar Högskoleverket kursplaner som ger tillräckligt underlag för en bedömning av utbildningens faktiska innehåll och struktur. Högskoleverket är också tveksam till den ekonomiska kalkylen och anser att Örebro universitet överskattat inkomsterna, medan kostnaderna istället underskattats.
– Jag trodde det var kvalitet och inte ekonomi som Högskoleverket skulle bedöma.
Det säger Svante Hugosson, ordförande i Örebro läns Läkarförening. Som kandidatansvarig på Öronkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro har han också deltagit aktivt i processen för att få till stånd en läkarutbildning i Örebro. Han är besviken på Högskoleverkets beslut.
Svante Hugosson säger att med tanke på att Sverige behöver fler läkare så måste man fundera på om de ska utbildas på de befintliga utbildningsorterna eller på en ny plats.
– Där hade det varit bra med lite nytänkande. Jag tyckte att vi hade en bra ansökan och tror att Örebro hade kunna bidra till en ny fräsch läkarutbildning.
– Men vi har inte givit upp. Vi kommer att strida för att få Läkarutbildningen till Örebro, säger Svante Hugosson.
Huruvida Sverige behöver en sjunde utbildningsort för läkare har Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund, inte tagit ställning till.
– Det finns redan läkarstudenter från Linköping och Uppsala som gör sin praktik i Örebro, man kan undra hur stor kapacitet det området har att ta emot ännu fler läkarstudenter.
Men Hanna Åsberg säger att hon inte är förvånad över Högskoleverket beslut eftersom hon redan tidigare hört att det saknats kompetens inom vissa områden.
– Jag tycker att det är rätt beslut, det är viktigt med hög kvalitet om man ska starta en utbildning.
Att få rätt att utfärda läkarexamen är en komplicerad process. Jens Schollin poängterar att detta är första gången en sådan ansökan prövas.
– Utbildningarna i Umeå och Linköping kom båda till efter politiska beslut. Men vi har egentligen en bättre bemanning och infrastruktur än de hade när de startade.
Högskoleverket skriver emellertid också i sitt yttrande att Örebro universitet presenterar en avancerad vision för utbildningen av framtidens läkare som ligger väl i fas med den internationella utvecklingen.
– Det är positivt att de bejakar vår idé om hur en ny modern läkarutbildning ska se ut, säger Jens Schollin och fortsätter:
– Vi får se till att täppa till de kompetensbrister som Högskoleverket har påpekat och inkomma med en ny ansökan!